آموزش توابع آشوب

فیلم آموزشی تابع آشوب لوجستیک سورس در متلب 

به طور کلی، به دلیل ویژگی های ذاتی توابع آشوب، آنها به شدت به مقادیر پارامتر­های اولیه و عملکرد تکاملی مربوط به آنها حساس هستند. این به این معنی است که تغییر جزئی در مقدار پارامتر ورودی باعث تغییرات بزرگی در مقادیری است که توسط تابع تکاملی تولید می­ شوند. یکی از محبوب ترین توابع آشوب نگاشت لوجستیک است و به شکل معادله (۱) تعریف می­ شود.

Xn+1=RXn(1 – Xn)       (۱)

پارامتر R و مقداراولیه­ ی x0  ممکن است به عنوان کلید مطرح شوند. مقادیر تابع نگاشت لوجستیک برای R=4و x0=0.555 برای سیصد­بار تکرار در شکل(۱) نشان داده شده است.

شکل(1): جذابییت تابع آشوب لوجستیک پس از 300 بار تکرار

شکل(۱): جذابییت تابع آشوب لوجستیک پس از ۳۰۰ بار تکرار

اموزش تابع آشوب لوجستیک و پیاده سازی این تابع در محیط متلب توسط سایت دنیا فایل انجام شده است و به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار گرفته شده است.

 

 

 

جهت مشاهده فیلم اموزشی تابع آشوب لوجستیک در آپارات اینجا کلیک نمایید.

در ادامه می توانید سورس آموزشی تابع لوجستیک در متلب را به صورت رایگان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

Download فیلم آموزشی تابع آشوب لوجستیک سورس در متلب

بخش دوم

تابع آشوب دوبعدی هنون و ساین

فیلم اموزشی و پیاده ساز ی این تابع آشوب در محیط متلب پیاده سازی و ارائه شده است.

 

 

 

جهت مشاهده فیلم اموزشی تابع آشوب دوبعدی هنون و ساین در آپارات اینجا کلیک نمایید.

در ادامه می توانید سورس آموزشی تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین در متلب را به صورت رایگان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

a=1.4;
b=2.7;
N=300;
x=zeros(1,N);
y=zeros(1,N);
x(1)=0.987654321;
y(1)=0.456987412;
for i=1:N
    x(i+1)=mod((1-(a*(sin(x(i))^2))+ y(i)),1);
    y(i+1)=mod((b*x(i)),1);
end
plot(x,’ro-‘,’LineWidth’,2,…
                ‘MarkerEdgeColor’,’k’,…
                ‘MarkerFaceColor’,’b’,…
                ‘MarkerSize’,4);
figure,plot(y,’bo-‘,’LineWidth’,2,…
                ‘MarkerEdgeColor’,’k’,…
                ‘MarkerFaceColor’,’b’,…
                ‘MarkerSize’,4);
تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین
تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.