دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر با استفاده از تکنیک جایگشت و انتشار همزمان

دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر با استفاده از تکنیک جایگشت و انتشار همزمان

Cellular Automata

Image encryption using a synchronous permutation-diffusion technique, Optics and Lasers in Engineering 90 (2017) 146–۱۵۴٫

Abstract

In the past decade, the interest on digital images security has been increased among scientists. A synchronous permutation and diffusion technique is designed in order to protect gray-level image content while sending it through internet. To implement the proposed method, two-dimensional plain-image is converted to one dimension. Afterward, in order to reduce the sending process time, permutation and diffusion steps for any pixel are performed in the same time. The permutation step uses chaotic map and deoxyribonucleic acid (DNA) to permute a pixel, while diffusion employs DNA sequence and DNA operator to encrypt the pixel. Experimental results and extensive security analyses have been conducted to demonstrate the feasibility and validity of this proposed image encryption method.

Keywords

Image encryption
DNA sequence
Permutation
Diffusion
Chaotic map

ترجمه ی این مقاله به صورت کامل انجام شده است و شامل ۲۰ صفحه بصورت تایپ شده و مرتب در محیط ورد می باشد.

ترجمه بخشی از مقاله در ادامه اورده شده است

چکیده

در دهه گذشته، علاقه به امنیت تصاویر دیجیتال در میان دانشمندان افزایش یافته است. یک تکنیک جایگشت و انتشار همزمان به منظور محافظت از محتوای تصویر خاکستری در هنگام ارسال آن از طریق اینترنت طراحی شده است. برای پیاده سازی روش پیشنهادی، تصویر دو بعدی به یک تصویر یک بعدی تبدیل می شود. پس از آن، برای کاهش زمان فرآیند ارسال، مراحل جایگشت و انتشار برای هر پیکسل در یک زمان انجام می شود. مرحله جایگشت از نگاشت آشوب و DNA برای جایگشت یک پیکسل استفاده می کند، در حالی که انتشار از دنباله DNA و عملگر DNA برای رمزنگاری پیکسل استفاده می شود. نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل امنیتی گسترده، برای نشان دادن قابلیت و اعتبار این روش رمزنگاری تصویر پیشنهادی انجام شده است.

۲٫۱٫  نگاشت لجستیک ۳ بعدی

نگاشت های اشوب کاملا به مقدار اولیه حساس هستند، که یکی از ویژگی های این فرایند است که پیش بینی را مشکل می سازد. در این نوع تابع گر یک تغییر جزئی در مقدار اولیه ایجاد شود، یک تغییر ناگهانی در تکرار تعداد تولید شده توسط تکامل تابع رخ می دهد [۴]. محققان انواع مختلفی از نگاشت های آشوب را استفاده کرده اند، با این وجود یکی از مشهورترین نگاشت ها، نگاشت لجستیک بصورت معادله (۱) است.

۴-۲ حمله آماری

دو آزمون برای ارزیابی عملکرد پیشنهاد شده در برابر  مقاومت حملات آماری انجام شده است، همانطور که در بخش های زیر توضیح داده شده است.

۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی

همبستگی بین دو پیکسل مجاور به عنوان ضریب همبستگی یکی از مهمترین ویژگی های عملکرد رمزنگاری تصویر، شناخته شده است. در یک روش رمزنگاری تصویر قدرتمند، ضریب همبستگی در تصویر رمزنگاری باید ناچیز باشد، در حالی که در یک تصویر معنادار این معیار ارزش قابل توجهی می یابد. ضریب همبستگی هر پیکسل جفت را می توان با معادله (۹) محاسبه کرد.

۳- ترجمه مقاله: یک سیستم رمزنگاری رنگی یک-زمانی بر پایه SHA-3 و سیستم های مختلف آشوب

۴- ترجمه مقاله:  یک طرح جدید رمزنگاری تصویر رنگی مبتنی بر دنباله‌های DNA و چندیدن نگاشت آشوب یک بعدی بهبود یافته

۵- ترجمه مقاله: یک الگوریتم جدید رمزنگاری تصویر سطح-بیت مبتنی بر نگاشت فوق آشوب ۲D-LICM

ترجمه ی این مقاله به صورت کامل انجام شده است و شامل ۲۰ صفحه بصورت تایپ شده و مرتب در محیط ورد می باشد.

  مشخصات فایل

عنوان: دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر با استفاده از تکنیک جایگشت و انتشار همزمان

 فرمت فایل : ترجمه فایل ورد + اصل مقاله + pdf ترجمه

حجم فایل: ۴ مگابایت

ترجمه این مقاله توسط متخصص رمزنگاری تصویر، تئوری آشوب و پردازش تصویر تهیه و ارائه شده است.

در صورت تمایل شما می توانید ترجمه این مقاله  را به قیمت ۲۹۰۰۰ تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.