دانلود ترجمه مقاله با عنوان مروری بر الگوریتم های رمزنگاری ویدئو شامل ۲۲ صفحه فایل ورد

دانلود ترجمه مقاله با عنوان مروری بر الگوریتم های رمزنگاری ویدئو شامل ۲۲ صفحه فایل ورد

این مقاله به بررسی الگوریتم های رمزنگاری ویدئو پرداخته است و تا بخش ۴ این مقاله که کار بررسی مقالات صورت گرفته ترجمه شده است. برای دوستانی که در زمینه رمزنگاری ویدئو فعالیت دارند و به عنوان مرور ادبیات برای سمینار رمزنگاری ودئو مفید است. تصویر مقاله قابل مشاهده است.

 

چکیده

محبوبیت از برنامه های چند رسانه ای امروزه به سرعت در حال رشد است. محرمانه بودن ارتباطات تصویری از نگرانی های اولیه برای استفاده های تجاری است، به عنوان مثال در ویدئو هایی که در مورد خدمات تقاضا یا جلسات کسب و کار است. انواع الگوریتم های رمزنگاری ویدئو به منظور تحقق الزامات خاص مطرح شده بر اساس خصوصیات ارتباطات تصویری پیشنهاد شده است. الگوریتم های رمز نگاری های ویدئو را می توان با توجه به ارتباط آن ها با فشرده سازی ویدئو و فشرده سازی مشترک در رمزگذاری ویدئو طبقه بندی کرد.
از منظر طبقه بندی، ما یک بررسی کامل را ارائه می دهیم از الگوریتم های رمزنگاری ویدئو به همراه خصوصیات و محدودیت ها که تا کنون ارائه شده است. ما با مقایسه و ارزیابی،  طرح های مورد برررسی قرار داده شده را  نشان می دهیم که هر طرح نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و بدون طرح  می توانیم الزامات خاص را ببینیم. از این رو، برنامه ویدئویی انتخاب شده است که برای الگوریتم رمزنگاری ویدئو مناسب است و با  الزامات محرمانه مطابقت دارد.

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.