دانلود سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

دانلود سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

دانلود بیش از ۵ فایل  نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه 

 فایل شماره ۱: شامل ۱۰۰ سوال تستی است، صفحه نخست فایل در ادامه قابل مشاهده است.

فرمت فایل:  pdf

نوع فایل: PDF

فایل شماره۳: جزوه خلاصه شده پداگوژی

نوع فایل: WORD و PDF

بخش از جزوه در ادامه آمده است.

ویژگیهای مربیگری:

 • اعتقاد به رسالت خطیر انسان سازی
 • عشق به حرفه مربیگری (علاقه شدید قلبی)
 • داشتن اطلاعات علمی بروز
 • داشتن شخصیت والا بگونه ای که الگوی خوبی برای فراگیران باشد. (هر مربی به دو بال نیاز دارد . ۱- علم و عمل (مشروعیت) ۲- شخصیت و اخلاق(مقبولیت) )
 • داشتن اطلاعات درباب اطلاعات روانشناسی ،مدیریت ،رفتارکلاسی، علم تغییر رفتار و علم پداگوژی
 • داشتن مهارت های ارتباطی (ابزار ارتباط بصورت کلامی و غیر کلامی می باشد ). * تاثیر ارتباط غیرکلامی بیشتر از کلامی است . ارتباط از طریق کلمات ۸% از طریق لحن و تن صدا و … ۳۷% از طریق بدن ۵۵% است که همه در کنار هم بهترین حالت را تشکیل می دهند .
 • ظاهر آراسته
 • نظم(هر چیزی سر جای خودش) و انضباط
 • مسئولیت پذیری (وجدان کاری)
 • عدالت درفعالیتهای حرفه ای

آشنایی با برخی مفاهیم:

 • پرورش: فرآیند رشد همه جانبه استعدادهای فراگیران به گونه ای که استعدادهای بالقوه خود را بالفعل تبدیل کنند وبا هنجارهای اجتماعی آشنا کنند .(بدلیل شناسایی استعدادها بسیار مهم است – تاپرورش و استعدادهای افراد شناسایی نشود سایر موارد امکان پذیر نیست – ).
 • کارآموزی : فرآیند کسب دانش ، نگرش و مهارت برای بکارگیری وظایف در یک شغل مشخص
 • یادگیری : ایجاد تغییراتی است که می تواند در حیطه های مختلف اتفاق بیفتد.(از دیدگاه فیل کارت :یادگیری فرآیند تغییرات نسبتاً پایدار است که در رفتار بالقوه براثر تجربه ایجاد می شود .)
 • آموزش : تسهیل فرآیند یادگیری
 • پداگوژی : مجموعه اصول و روش های تربیتی که در راهنمایی و تربیت کودکان مورد استفاده قرار می گیرد .

 

تفاوت پرورش و کارآموزی :

 • پرورش مقدم بر کارآموزی است .
 • پرورش یک هدف کلی را دنبال می کند اما کارآموزی یه یک هدف جزیی را .
 • در نظام های مبتنی بر پرورش تمامی امکانات برای تصمیم گیری درست کارآموز

 

گام های آموزش(۶مورد) :

 • نیازسنجی آموزشی : فرآیندی است که از طریق آن فاصله موجود تا هدف محاسبه شده و دوره آموزشی موردنیاز را مشخص می کنیم تا کمبودهای آموزشی را رفع نماییم .ابزار شناسایی این نیاز : نظر سنجی ، ارزیابی ، مراجعه به سند چشم انداز توسعه (کتاب های آموزشی )
 • طراحی دوره آموزشی : یک planیا چهارچوب اولیه برای دوره آموزشی که دوره درچه مکانی ، استاد ، چه افرادی با چه منابعی و چند ساعت مشخص می کنیم و هدف از اجرای دوره آموزشی رسیدن به وضعیت مطلوب است که در سه حیطه شناختی ،مهارتی (روانی و حرکتی ) و نگرشی (عاطفی) قابل بررسی است . حیطه های یادگیری (شمن)
 • تدوین اهداف : الف : مشخص شدن روشهای ارزشیابی ب : مشخص شدن روشهای تدریس
 • تدوین برنامه آموزشی : تدوین برنامه آموزشی : نحوه تحقق اهداف – سند مکتوبی است که نحوه تحقق اهداف آموزشی را مشخص می کند (استانداردهای آموزشی)
 • تدوین برنامه درسی : پیش بینی مجموعه فعالیت ها و فرآیندهای یادگیری و یاد دهنده براساس برنامه زمانبندی مشخص
 • تدوین طرح درس :

طرح درس : پیش بینی مجموعه فعالیتهایی است که یک مربی قبل از حضور در سر کلاس آنها را مشخص می نماید یک سناریو یا  نقشه راه و طرح است . طرح درس روزانه در اختیار خود مربی و طرح درس دورهای در اختیار فراگیر قرار می گیرد.

مزایای نوشتن طرح درس :

 • باعث افزایش تسلط مربی به درس می شود .
 • باعث انسجام فعالیتهای مربی می شود.
 • افزایش اعتماد به نفس مربی
 • کارآموزان احساس لذت بیشتری دارند وقتی می بینند مربی منسجم درس می دهد .
 • مدیریت بهتر زمان

اجزای یک طرح درس :

 • مشخص شدن اهداف : کلی و جزیی
 • چهارچوب تدریس – نحوه ارائه محتوا : شرایط مکانی ، شرایط انسانی(شرایط خانوادگی ، تجربه قبلی و …) ، شرایط زمانی (کدام شیفت ۸-۱۲یا ۱۴-۱۸)

روشهای ارائه محتوا : قیاسی (کل به جز) واستقرایی (جز به کل)

اهداف : عمودی(نیاز به پیش نیاز باشدو کل به جز ) یا اقفی (جز به کل)

 • چهار چوب روشهای تدریس :

چهار چوب روش تدریس        نوع             مزایا و معایب            انواع

روشهای مربی محور      ۱-    عمق یادگیری کم است و میزان فراموشی زیاد.

۲-    حافظه محور است .

۳-    تمرین و تکرار زیاد است .

۴-    همه فراگیران با یک روش آموزشی دیده می شوند .

۵-    محوریت کلاس با مربی است .

۱-    سخنرانی : در این روش مربی باید از روشهای مربیگری کلاس و تکلم خوبی برخوردار باشد و در مواقع زیر کاربرد دارد : الف) در مواقعی که تعداد فراگیران سرکلاس زیاد باشند ب) فراگیران به سایر منابع دسترسی نداشته باشند . سه روش سخنرانی :

الف ) مورخه ای : وظیفه برقراری ارتباط عاطفی و آمادگی ذهنی برای ورود به بحث اصلی و ارائه جزئیات درس

ب)متن اصلی: نسبت به ارائه محتوا و هدف اقدام شود

ج) جمع بندی : آخرین مرحله در سخنرانی (نسبت به جمع بندی ، مشخص نمودن تکالیف جلسات آینده ، انجام ارزش یابی همان جلسه(

۲-    روش توضیحی – تقریری : نوشتن تیترهای اصلی – سپس به ارائه توضیحات می پردازد.

۳-    روش مکتب خانه ای : بعضی از مراکز دینی هنوز کاربرد دارد.

کارآموز محور               ۱-    کارآموز نسبت به مربی بیشتر درگیر است .

۲-    عمق یادگیری بالاست و فراموشی کمتراست .

۳-    به تفاوتهای فردی توجه می شود.

۱-    پرسش و پاسخ (سقراطی): اولین باز سقراط از این روش استفاده کرد که از مزایای آن یک نوع آموزش تفکر و اندیشه است و عدم استفاده و کاربرد آن در همه رشته از معایب آن است . سفسطه مطرح می شود. طرح سوالات هوشمند.وظیفه مربی انتقال اطلاعات نیست بلکه بیدار سازی اطلاعات است .

۲-    اکتشافی : مساله داده می شود ولی پاسخ را باید فراگیران پیدا نمایند .هدایت و مشاوره وظیفه مربی است . بیان مساله / ارائه فرضیه / جمع آوری داده ها / تجزیه و تحلیل داده ها/ نتیجه گیری

۳-    مباحثه یا بحث :در این روش افراد از قبل نسبت به یک موضوع اقدام می کنند و ایده های افراد به چالش کشیده شده و افراد از  نسبت به یادگیری موضوع اقدام می کنند .

مزایای مباحثه :

الف : به افراد در پذیرش مسئولیت اجتماعی کمک می کند .

ب : به افراد یاد می دهد که چگونه ایده خود را بیان نمایند و در برابر ایده مخالف دفاع کنند  .

ج : در ارتقای مهارت کلامی و ویژگیهای شخصی می تواند تاثیرگذار باشد.

معایب مباحثه :

الف : مدیریت زمان دچار مشکل است . ب : مدیریت محتوا سخت است . ج : از سوی فراگیران جدی گرفته نمی شود .

۴-    ایفای نقش : در تمرین با پذیرش مسئولیت و تمرین مسئولیت ها نسبت به یادگیری اقدام می کنند .

۵-    آزمایشگاهی : از طریق آزمون و خطادر علوم تجربی است تا به نتیجه درستی برسد.

۶-    بازدید عملی : حضور کارآموزان در محل

۷-    ارائه پروژه : پایان نامه ، مقالات ، کنفرانس

 

فایل شماره۳: بیش از ۲۴ تصویر از سوالات سر جلسه امتحان پداگوژی

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

فایل شماره۴: ۳۰ سوال از سوالات سر جلسه امتحان پداگوژی

 

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

فایل شماره ۵: دانلود بیش از ۵ فایل  نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه 

 

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

جهت دریافت کارت مربیگری به صورت حضوری در کلاس ها شرکت کردم و  از مطالب و نکاتی که در سر کلاس گفته شده یک جزوه بسیار عالی به صورت تایپ شده تهیه کرده ام.  بخشی از جزوه تایپ شده در سایت قرار گرفته شده است. با مطالعه این جزوه قطعا می تونید با موفقیت آزمون پداگوژی رو قبول بشید. در کنار جزوه نیز نمونه سوالات امتحانی قرار گرفته شده که یک بار کافی هست مطالعه داشته باشید. 

 

مشخصات فایل

عنوان: دانلود نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

فرمت فایل : ۴ فایل  PDF  و  یک فایل شامل ۲۲ عکس + جزوه تایپ شده پداگوژی

حجم فایل: ۳ مگابایت

دانلود بیش از ۵ فایل  نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه 

در صورت تمایل شما می توانید بیش از ۵ فایل سوالات پداگوژی را با پرداخت ۱۹۵۰۰ تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

 

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.