دانلود سورس مقاله رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت دو بعدی ساین و هنون و دنباله های DNA در متلب

دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت دو بعدی ساین و هنون و دنباله های DNA در متلب

رمزنگاری تصویر

Image encryption using 2D Hénon-Sine map and DNA approach,Signal Processing,Volume 153,  ۲۰۱۸, Pages 11-23.

Abstract

Chaotic systems have been widely applied in digital image encryption due to their complex properties such as ergodicity, pseudo randomness and extreme sensitivity to their initial values and parameters. This paper first proposes a two-dimensional Hénon-Sine map (2D-HSM). The new map possesses better ergodicity and pseudo randomness, and its parameters have a wider chaotic range, compared with many existing chaotic systems. Then a DNA encoding and a DNA exclusive-or (XOR) operation rule are defined because DNA approach applying in image encryption can greatly improve the efficiency of image permutation and diffusion. Furthermore, a novel image encryption scheme whose image pixels are diffused by the DNA approach and permutated by 2D-HSM, is proposed to protect image content while an image is transferred over the Internet. Some experimental analyses such as statistical attack analysis, differential attack analysis, exhaustive attack analysis, robustness against noise and computational complexity have been applied to measure the new scheme, and the experimental results illustrate the scheme possesses better encryption performances than that of other references, and therefore, is secure in real-world communication.

تابع آشوب دوبعدی هنون و ساین

فیلم اموزشی و پیاده ساز ی این تابع آشوب در محیط متلب پیاده سازی و ارائه شده است.

مشاهده فیلم اموزشی پیاده سازی تابع آشوب دوبعدی هنون و ساین در متلب.

جهت مشاهده فیلم اموزشی تابع آشوب دوبعدی هنون و ساین در آپارات اینجا کلیک نمایید.

در ادامه  سورس تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین در متلب اورده شده است.

a=1.4;
b=2.7;
N=300;
x=zeros(1,N);
y=zeros(1,N);
x(1)=0.987654321;
y(1)=0.456987412;
for i=1:N
    x(i+1)=mod((1-(a*(sin(x(i))^2))+ y(i)),1);
    y(i+1)=mod((b*x(i)),1);
end
plot(x,’ro-‘,’LineWidth’,۲,…
                ‘MarkerEdgeColor’,’k’,…
                ‘MarkerFaceColor’,’b’,…
                ‘MarkerSize’,۴);
 
figure,plot(y,’bo-‘,’LineWidth’,۲,…
                ‘MarkerEdgeColor’,’k’,…
                ‘MarkerFaceColor’,’b’,…
                ‘MarkerSize’,۴);

تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین

تابع آشوب دو بعدی هنون و ساین

شکل رفتار تصادفی آشوب دو بعدی هنون و ساین پس از سیصد بار تکرار

 موارد بیشتر

۱- در سایت دنیا فایل، دانلود فیلم آموزشی کدگذاری و کدگشایی دنباله های DNA برای تصویر به همراه سورس و پیاده سازی در متلب، آموزش داده شده است.

شما می توانید فیلم های اموزشی این بخش را به همراه سورس نوشته شده در متلب از این لینک دانلودنمایید.

۲- در سایت دنیا فایل، مقاله ای با عنوان دانلود پیاده سازی مقاله با عنوان، طرح رمزنگاری تصویر رنگی  با استفاده از  تابع آشوب  همراه با سورس در متلب و فیلم پیاده سازی مقاله در محیط متلب پیاده سازی شده است.

شما می توانید فیلم های اموزشی این بخش را به همراه سورس نوشته شده در متلب از این لینک دانلودنمایید.
 
۳- در سایت دنیا فایل مقاله ای با عنوان پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر رنگی مبتنی بر سیستم های فوق آشوب و اتوماتی سلولی،  به صورت کامل بصورت فیلم پیاده سازی شده است که مرتبط با موضوع این مقاله است.

شما می توانید پیاده سازی این مقاله  را به صورت کامل از اینجا دانلود نمایید.

مشخصات فایل

 عنوان:دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت دو بعدی ساین و هنون و دنباله های DNA در متلب

 فرمت فایل : سورس رمزنگاری در متلب + اصل مقاله

حجم فایل: ۴ مگابایت

پیاده سازی این مقاله توسط متخصص رمزنگاری تصویر، تئوری آشوب و پردازش تصویر تهیه و ارائه شده است.

در صورت تمایل شما می توانید سورس پیاده سازی این مقاله در متلب را با پرداخت ۹۷۰۰۰ تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.