دانلود سورس کد برنامه دانشجو با فایل و لیست پیوندی به زبان سی

دانلود سورس کد برنامه دانشجو با فایل و لیست پیوندی به زبان سی و سی پلاس پلاس

در این برنامه که به زبان سی و سی پلاس پلاس نوشته شده است. با استفاده از لیست پیوندی می توان اطلاعات یک دانشجو شامل نام، نام خانوادگی، تلفن، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی دانشجو را از ورودی دریافت کرد و در فایل ذخیره کرد. این برنامه شامل امکانات زیر است.

  • دریافت اطلاعات دانشجو و ذخیره کرده اطلاعات در فایل

  • حذف دانشجو  از داخل فایل با دریافت نام  دانشجو

  • نمایش محتویات فایل

  • جستو کردن یک دانشجو در فایل با دریافت نام آن 

  • ذخیره کردن اطلاعات در فایل

  • بارگذاری فایل

  • خروج از برنامه

  • ظاهر برنامه به صورت زیر است

دانلود سورس کد دانشجو با استفاده از فایل و لیست پسوندی به زبان برنامه نویسی سی

دانلود سورس کد دانشجو با استفاده از فایل و لیست پسوندی به زبان برنامه نویسی سی

 

بخش نمایش اطلاعات بصورت ذیل است

دانلود سورس کد دانشجو با استفاده از فایل و لیست پسوندی به زبان برنامه نویسی سی

دانلود سورس کد دانشجو با استفاده از فایل و لیست پسوندی به زبان برنامه نویسی سی

 

در ادامه بخشی از سورس قابل مشاهده است

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
 
struct address {
       char name[30] ;
       char family[30] ;
       char number[20] ;
       char id[20] ;
       char string[10] ;
       struct address *next ;
       struct address *prior ;
} list_entry ;
 
struct address *start ;
struct address *last ;
 
void enter() , display() , search() ;
void save()  , load()    , list() , del();
void display(struct address *info, int *row);
 
struct address *find(char *);
int menu_select();
struct address *store(struct address *, struct address *);
 
int main ()
{
       start = last = NULL ;
       for(;;) {
switch(menu_select()) {
       case 1:  enter();  break ;
       case 2 : del();    break ;
case 3:  list() ;  break ;
       case 4:  search(); break ;
       case 5:  save();   break ;
       case 6:  load();   break ;
       case 7:  exit(0) ;
    }//end of switch
       }//end of for
}//end of main
//****************
int menu_select()
{
      char s[5];
      clrscr() ;
      gotoxy(25, 4) ;
      cout <<“1. enter a name ” ;
      gotoxy(25, 6) ;
      cout <<“2. delete a name ” ;
      gotoxy(25, 8) ;
     cout <<“3. list all files ” ;
      gotoxy(25, 10) ;
      cout <<“4. search ” ;
      gotoxy(25, 12) ;
     cout <<“5. save the file  ” ;
      gotoxy(25, 14) ;
      cout <<“6. load the file  ” ;
      gotoxy(25, 16) ;
     cout <<“7. quit ” ;
      do {
  gotoxy(20, 18) ;
cout <<“enter your select(1–7):”;
  gets(s);
      } while (atoi(s) < 0 || atoi(s) > 7) ;
      return atoi(s) ;
}
//*********************

مشخصات فایل

عنوان: سورس دانشجو با لیست پیوندی و فایل با زبان برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس
فرمت فایل : notepad(قابل ویرایش)
تعداد خط سورس : ۲۲۳
حجم فایل :  ۱۰  کیلو بایت

سورس: سورس ++c   نیز در dev  سی پلاس پلاس موجود است

 

در صورت تمایل شما می توانید این سورس کد  را  با پرداخت ۱۹۰۰۰تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

 

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.