جستجوی آرشیو "تیر, ۱۳۹۹"

پیاده سازی سیستم آشوب لورنز

پیاده سازی سیستم آشوب لورنز سیستم‌های فوق آشوب در مقایسه با نگاشت‌های آشوبی یک بعدی دارای ساختار‌های پیچیده تر و عملکرد آشوبی بهتری هستند و فضای کلید بزرگتر‌ی دارند. این ها سبب می‌شود که تجزیه و تحلیل آن‌ها دشوار تر شود. در سیستم آشوب لورنز  a, b, c پارامتر های سیستم می‌باشند، این پارامتر ها اگر مقادیر a=10, b=8/3, c=28 را داشته باشند، سیستم لورنز در حالت آشوبی قرار می‌گیرد و می‌تواند سه دنباله‌ی آشوب […]

دانلود پروژه php

دانلود پروژه php   در این تمرین شما باید کلیدهای ارسال و انصراف را پیاده سازی کنید. ۱- با زدن کلید انصراف، صفحه refreshشده و اطلاعات پاک می شود. ۲- با زدن کلید ارسال، کاربر به صفحه ی جدیدی منتقل می شود که نام و نام خانوادگی خود و موضوع نوشته شده را در آن صفحه به صورت تصویر زیر می بیند. در این مثال، کاربر نام و نام خانوادگی “زهرا” و “طاهری” و موضوع […]

دانلود پروژه رسم خط اسمبلی

عنوان پروژه : برنامه ای بنویسید که با توجه به مقدار a وb  خط y=ax+b را رسم کند.  در این پروژه در ابتدا یک مانیتور در مد گرافیک قرار می گیرد. صفحه نمایش پاک می شود. یک محور مختصات ترسیم شده و سپس با استفاده از رابطه ذکر شده ، خط ترسیم می گردد.   بخشی از سورس این پروزه در ادامه آورده شده است.  

   مشخصات فایل عنوان: دانلود پروژه رسم خط […]

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.