دادگاه در صورت صلاحدید این بزهکاران را به مراکز اصلاحی و تربیتی مختص انها ، که امروزه کانون اصلاح و تربیت نام دارد، ارجاع می دهد.

بزهکاری چیست و بزهکار کیست؟ 
بزه اقدام به عملی است که برخلاف مقررات قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و انواع ان شامل سرقت ، فرار از خانه، اعتیاد واعمال منافی عفت عمومی ، تجاوز به اموال دیگران و ضرب و جرح عمدی است و در هرجامعه ای افرادی پیدا می شوند که ارزش ها و هنجارها را رعایت نمی کنند و برخلاف انها عمل می کنند. این افراد که با جامعه و قوانین حاکم بران همنوا نیستند ، نابهنجار نامیده می شوند.

در ایران بزهکار به کسی گفته میشود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ، ارتکاب ان را منع کرده است و ترک عملی که  انجام دادن ان را واجب و لازم دانسته است . 
چنین کسی  گنهکار و مجرم است وباید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخص تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط تادیب و تعزیر می شود.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری می داند و عهده دار سرپرستی این اطفال را کانون اصلاح و تربیت می  داند. در تبصره یک این ماده قانونی نیز طفل بزهکار را کسی معرفی می کند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

مشخصات فایل تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

عنوان: تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار
فرمت فایل : word, pdf(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۳۶
حجم فایل :  ۱٫۳۰ مگابایت

عناوین موجود در فایل تحقیق

مقدمه

هدفهای پژوهش

سؤالهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهمیت پژوهش

تعریف مفاهیم اساسی پژوهش

الف) مفهوم تحول

ب) نظام ارزشها

ج) نظام

د) ارزشها (در علم اقتصاد، فلسفه، دین، جامعه شناسی)

هـ) سرقت

و) انحراف جنسی

ط) اعتیاد

فصل دوم :

الف) سوابق نظری و پژوهشی

– حوزه های توجه به بررسی ارزشها

۱) بررسی ارزشها در رابطه با متغیرهای دیگر

۲) ارزشها و توانایی های شناختی

۳) رشد ارزشها در طول عمر

        سنجش ارزشها

مشاهده منظم

مصاحبه شخصی

پرسشنامه

۱) آلپورت ورنون لیندزی

۲) معیار ارزشهای قابل تشخیص پرینس

۳) بررسی انتخاب

۴) ارزشهای شخصی

۵) ارزشهای کار

۶) ارزشهای راکیچ

کسب نظام ارزشی و عاملهای آن

–         عوامل کسب نظام ارزشها

گروه اول :

الف) اجتماعی

ب) اقتصادی اجتماعی

ج) آموزشی

د ) جنسیت

هـ) دین

و) شغل

ط) نژاد

گروه دوم :

الف) تحلیل روانی

ب) نظریه فراگیری

ج ) رشد شناختی

–         نمودهای تحول ارزشها از کودکی تا بلوغ

تحول نظام ارزشها در کودکی

تحول نظام ارزشها در نوجوانی

–         چارچوب نظری تفسیر رشد ارزشها

الف) دیدگاه رسچر

ب) دیدگاه مزلو

ج) دیدگاه وودروف

د) دیدگاه فروید – یونگ

هـ) دیدگاه کلبرگ – پیاژه

ط) دیدگاه نیوکمپ – آیزنگ

ز) دیدگاه راکیچ

ع) دیدگاه ویلیامز

        کارکردهای رشد ارزشها

الف) انگیزشی

ب) توافقی

ج) دفاع از خود

–         نقش ارزشها در روند هدایت و رواندرمانی

نقش مشاوره در زمینه ارزشها

–         نقش ارزشها در بهداشت

الف) روان درمانی

ب ) پیشگیری

–         دیدگاههای تغییر ارزشها

فرضیه ناهماهنگی شناختی

فرضیه های رفتاری

فرضیه شناختی – رفتاری

فرضیه تحلیل روانی

فرضیه نسبت دادن

فرضیه تقابل (جذب)

فرضیه درمان بی رهنمود

فرضیه همخوانی

فرضیه تحلیل منطقی

فرضیه درمان عقلانی

فرضیه بازی نقش هیجانی

فرضیه انگیزه پیشرفت

تغییر ارزشها از راه ارتباط جمعی

درام اجتماعی برای کودکان

روش توضیح ارزشها

روش گوش دادن به قصه

روش تربیتی