دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر بر اساس عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب در متلب

پیاده سازی مقاله با عنوان، الگوریتم رمزنگاری تصویر مبتنی بر عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب 

لینک دانلود و مشاهده مقاله: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402612009126

novel image fusion encryption algorithm based on DNA sequence operation and hyper-chaotic system

 Abstract

A new image fusion encryption algorithm based on image fusion and DNA sequence operation and hyper-chaotic system is presented. Firstly, two DNA sequences matrices are obtained by encoding the original image and the key image. Secondly, using the chaotic sequences generated by Chen’s hyper-chaotic maps to scramble the locations of elements from the DNA sequence matrix which generated form original image. Thirdly, XOR the scrambled DNA matrix and the random DNA matrix by using DNA sequence addition operation. At last, decoding the DNA sequence matrix, we will get the encrypted image. The simulation experimental results and security analysis show that our algorithm not only has good encryption effect, but also has the ability of resisting exhaustive attack and statistical attack.

Keywords

Image encryption – DNA sequence – XOR operation – Chen’s hyper-chaotic – Security

ترجمه بخشی از مقاله در ادامه آمده است:

یک روش نوین در الگوریتم رمزنگاری تصویر مبتنی بر عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب

یک روش نوین در الگوریتم رمزنگاری تصویر مبتنی بر عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب ارائه شده است. ابتدا، دو ماتریس از رشته های  DNA بوسیله کدگذاری تصویر اصلی و کلید تصویری بدست می آید. دوما، توسط نگاشت فوق آشوب چن دنباله های آشوب تولید می شود  جهت بهم ریخت مکان عناصر ماتریس رشته های DNA که توسط تصویر اصلی بدست آمده اند. سوم، ماتریس DNA بهم ریخته شده و ماتریس DNA تصادفی XOR می شوند. در نهایت، ماتریس رشته های DNA کدگشایی شده، و ما تصویر رمزنگاری شده را دریافت خواهیم کرد. نتایج آزمایشات شبیه سازی و تجزیه و تحلیل های امنیتی نشان می دهد که نه تنها اثر رمزنگاری خوبی دارد، بلکه توانایی مقاومت در برابر حملات جامع و حملات اماری را دارد.

رمزنگاری تصویر

سورس رمزنگاری تصویر

سورس رمزنگاری تصویر

در این بخش یکی از مقالات با این عنوان که لینک آن جهت دانلود و مشاهده مقاله آورده شده است، در محیط Matlab توسط متخصص  رمزنگاری تصویر پیاده سازی شده است.

سورس های نوشته شده در محیط متلب که منجر به پیاده سازی این مقاله شده است بصورت خط به خط، هر دستور توضیح داده شده است. همچنین یک فایل word برای درک بهتر مساله و پیاده سازی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

در این پیاده سازی علاوه بر اینکه سورس رمزنگاری تصویر نوشته شده است، سورس مربوط به رمزگشایی تصویر نیز نوشته شده است.

 مشخصات فایل

عنوان: پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر بر اساس عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب، سورس در متلب

فرمت فایل : اصل مقاله و سورس در متلب + فایل word بصورتی که توضیحات سورس بصورت خط به خط  داده شده است+ ترجمه مقاله

پیاده سازی این مقاله توسط متخصص رمزنگاری تصویر، تئوری آشوب و پردازش تصویر تهیه و ارائه شده است.

در صورت تمایل شما می توانید پیاده سازی این مقاله در متلب را به قیمت ۷۷۰۰۰ تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.