دانلود سورس کد بهبود شدت در تصاویر دیجیتال به وسیله هیستوگرام در متلب Matlab

دانلود سورس کد بهبود شدت در تصاویر دیجیتال به وسیله هیستوگرام در متلب Matlab

بهبود شدت در تصاویر دیجیتال به وسیله هیستوگرام Intensity Enhancement by Histogram

هیستوگرام تصویر

هیستوگرام، فراوانی تعداد پیکسلها در هر سطح خاکستری تصویر را نشان می دهد.

هیستوگرام به روشهای متفاوتی ممکن است نمایش داده شود. بهبود کنتراست تصویر با استفاده از هیستوگرام به این معنی است که با اطلاعات موجود در هیستوگرام تصویر به تغییر شدت سطح خاکستری پیکسلها بپردازیم.

یک راه ساده برای بهبود کنتراست یک تصویر آن است که شدت سطوح خاکستری طوری تغییر کند که هیستوگرام تصویر اولیه کشیده شود و کل محدوده شدت رنگ را بپوشاند.

هیستوگرام اطلاعات مناسبی از یک تصویر در اختیار میگذارد که به وسیله آن میتوان ویژگیهای تصویر را مشخص کرد.

همانگونه که گفته شد، هر تبدیل شدت با یک تابع متناظر است. حال یافتن یک تابع مناسب از اهداف پردازش تصویر میباشد. در اکثر تصاویر میتوان این تابع را با کمک هیستوگرام ساخت. به عبارت دیگر با توجه به هیستوگرام یک تابع تبدیل شدت ساخته میشود و سپس با استفاده از این تابع به بهبود کنتراست تصویر پرداخته میشود.
ساخت تابع تبدیل شدت با استفاده از هیستوگرام با دو رویکرد زیر انجام میشود

(Histogram Stretching)- کشش هیستوگرام

(Histogram Equalization)- مسطح سازی هیستوگرام

هموارسازی هیستوگرام تصویر

مسطح سازی هیستوگرام تصویر در متلب

مسطح سازی هیستوگرام تصویر در متلب

مسطح سازی هیستوگرام تصویر در متلب

بهبود شدت تصویر با استفاده از مسطح سازی هیستوگرام تصویر در متلب

هموارسازی هیستوگرام تصویر در متلب

افزایش کنتراست تصویر با استفاده از هموارسازی هیستوگرام تصویر در متلب

در ادامه بخشی از فیلم آموزشی هیستوگرام تصویر  در متلب قابل مشاهده و از اینجا قابل دانلود است.

مشاهده فیلم آموزش بهبود شدت در تصاویر دیجیتال به وسیله هیستوگرام در متلب Matlab به همراه سورس در متلب از اینجا قابل دانلود است. 

سورس هر دو روش کشش هیستوگرام و مسطح سازی هیستوگرام، در محیط متلب، بدون استفاده از دستور histeq، انجام شده است.

در صورت تمایل شما می توانید سورس انجام شده به هر دو روش در محیط متلب، را با پرداخت ۱۲۰۰۰تومان از سایت دنیا فایل دانلود نمایید.

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.