جستجوی آرشیو "رمزنگاری"

دانلود پیاده سازی رمزنگاری تصویر رنگی جدید با استفاده از ترکیبی از نگاشت های آشوب یک بعدی در متلب

رمزنگاری تصویر

دانلود پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر رنگی جدید با استفاده از ترکیبی از نگاشت های آشوب یک بعدی در متلب لینک دانلود و مشاهده مقاله  Chanil Pak, Lilian Huang, A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map, Signal Processing 138 (2017) 129-137. doi: 10.1016/j.sigpro.2017.03.011 A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map Abstract This paper introduces a method of making a simple and effective chaotic system by […]

دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر رنگی جدید با استفاده از ترکیبی از نگاشت های آشوب یک بعدی

رمزنگاری تصویر

دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر رنگی جدید با استفاده از ترکیبی از نگاشت های آشوب یک بعدی Chanil Pak, Lilian Huang, A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map, Signal Processing 138 (2017) 129-137. doi: 10.1016/j.sigpro.2017.03.011 A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map Abstract This paper introduces a method of making a simple and effective chaotic system by using a difference of the output sequences of two […]

دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر با استفاده از تکنیک جایگشت و انتشار همزمان

Cellular Automata

دانلود ترجمه رمزنگاری تصویر با استفاده از تکنیک جایگشت و انتشار همزمان Image encryption using a synchronous permutation-diffusion technique, Optics and Lasers in Engineering 90 (2017) 146–۱۵۴٫ Abstract In the past decade, the interest on digital images security has been increased among scientists. A synchronous permutation and diffusion technique is designed in order to protect gray-level image content while sending it through internet. To implement the proposed method, two-dimensional plain-image is converted to one dimension. […]

دانلود سورس مقاله رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت دو بعدی ساین و هنون و دنباله های DNA در متلب

رمزنگاری تصویر

دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت دو بعدی ساین و هنون و دنباله های DNA در متلب Image encryption using 2D Hénon-Sine map and DNA approach,Signal Processing,Volume 153,  ۲۰۱۸, Pages 11-23. Abstract Chaotic systems have been widely applied in digital image encryption due to their complex properties such as ergodicity, pseudo randomness and extreme sensitivity to their initial values and parameters. This paper first proposes a two-dimensional Hénon-Sine map (2D-HSM). […]

دانلود فیلم آموزشی هیستوگرام و آنتروپی تصویر در متلب

هیستوگرام تصویر

دانلود فیلم آموزشی هیستوگرام تصویر و آنتروپی تصویر در متلب تجزیه و تحلیل هیستوگرام هیستوگرام یک تصویر توزیع مقادیر پیکسل را نشان می‌دهد و نتایج الگوریتم رمزنگاری را ارزیابی می‌کند. یک الگوریتم رمزنگاری تصویر،  هیستوگرام تصویر رمزنگاری شده را بصورت مسطح امکان پذیر می‌کند[۲۶]. برای محافظت در برابر حملات آماری، آن باید هر گونه ارتباط آماری بین تصاویر رمزنگاری شده و اصلی را از بین ببرد. هیستوگرام تصاویر اصلی لنا و رمزنگاری شده در هر […]

دانلود فیلم آموزشی تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی به همراه سورس در متلب

ضریب همبستگی

دانلود فیلم آموزشی تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی به همراه سورس در متلب  تجزیه و تحلیل امنیت و کارآیی یک الگوریتم رمزنگاری تصویر مناسب باید از همه انواع حملات شناخته شده، از جمله حملات بی رحمانه، آماری و متن انتخاب شده محافظت کند. برای تجزیه و تحلیل امنیت و عملکرد طرح پیشنهاد شده برای رمزنگاری ، ما تصویر رنگی استاندارد ۲۵۶ × ۲۵۶ × ۳ را برای آزمایش‌های شبیه سازی انتخاب کرده‌ایم. در این بخش […]

دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر بر اساس عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب در متلب

رمزنگاری تصویر

پیاده سازی مقاله با عنوان، الگوریتم رمزنگاری تصویر مبتنی بر عملگر های دنباله های DNA و سیستم فوق آشوب  لینک دانلود و مشاهده مقاله:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402612009126 novel image fusion encryption algorithm based on DNA sequence operation and hyper-chaotic system  Abstract A new image fusion encryption algorithm based on image fusion and DNA sequence operation and hyper-chaotic system is presented. Firstly, two DNA sequences matrices are obtained by encoding the original image and the key image. Secondly, using […]

دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر بر اساس سیستم آشوب مرتبه تقریبی در متلب

دانلود سورس پیاده سازی مقاله رمزنگاری تصویر بر اساس سیستم آشوب مرتبه تقریبی در متلب مشاهده و لینک دانلود مقاله: A novel image encryption scheme based on an improper fractional-order chaotic system Abstract Based on the features of digital image encryption and high-dimensional chaotic sequences, the paper proposes a symmetric digital image encryption algorithm by a new improper fractional-order chaotic system. The initial conditions, parameters and fractional orders of chaos are influenced by gray value of […]

دانلود فیلم آموزشی سیستم فوق آشوب چن در متلب

سیستم اشوب چن

دانلود فیلم آموزشی سیستم فوق آشوب چن در متلب  عنوان پروژه : فیلم آموزشی سیستم فوق آشوب چن در متلب فرمت فایل : فیلم و سورس در متلب حجم فایل : ۳۳ مگابایت سیستم فوق آشوب چن به خوبی شناخته شده است که یک الگوریتم رمزنگاری خوب باید به کلید­های رمزنگاری­ حساس­ باشد و فضای­ کلید باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا در مقابل انواع حملات مقاومت داشته باشد. با توجه به ویژگی­های توابع فوق […]

برگه‌ها:«12345»

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.