جستجوی آرشیو "اسمبلي"

دانلود سورس مجموع مکعبات ارقام با اسمبلی

دانلود سورس مجموع مکعبات ارقام با اسمبلی برنامه ای در Emu8086 بنویسید که همه اعداد ۳ رقمی که برابر با مجموع مکعب ارقامشان هستند را چاپ کند. در این برنامه ابتدا هر یک از ارقام عدد سه رقمی، با تقسیم بر ۱۰ انجام دادن عدد، جدا شده و هر یک از مقادیر a, b , c بدست می آیند. سپس به توان سه رسیده و مجموع همه مکعبات با یکدیگر جمع می شوند. اگر مجموع […]

دانلود سورس خرد کردن سکه با اسمبلی

دانلود سورس خرد کردن سکه با اسمبلی برنامه ای بنویسید که مبلغ ۲۵۷۸ را به سکه های ۱ و ۵و ۱۰ و ۲۵ تومانی خرد کند به طوری که تعداد سکه ها حداقل باشد. این برنامه به زبان اسمبلی نوشته شده است. مبلغ قابل تغییر در برنامه است و برنامه هر مبلغی را با حداقل تعداد سکه خرد می کند و در خروجی نمایش می کند. برنامه شامل یک زیر برنامه جهت چاپ سکه های […]

دانلود پروژه رسم خط اسمبلی

عنوان پروژه : برنامه ای بنویسید که با توجه به مقدار a وb  خط y=ax+b را رسم کند.  در این پروژه در ابتدا یک مانیتور در مد گرافیک قرار می گیرد. صفحه نمایش پاک می شود. یک محور مختصات ترسیم شده و سپس با استفاده از رابطه ذکر شده ، خط ترسیم می گردد.   بخشی از سورس این پروزه در ادامه آورده شده است.  

   مشخصات فایل عنوان: دانلود پروژه رسم خط […]

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.