جستجوی آرشیو "زبان اسمبلی"

دانلود سورس حاصلضرب دو عدد با اسمبلی

دانلود سورس حاصلضرب دو عدد با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و آنها را در هم ضرب نموده و حاصل را در خروجی چاپ نماید. نکته: اعداد وارد شده کوچکتر از ۲۵۶خواهند بود تا در یک ثبات ۸بیتی جا شوند  این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی در ادامه آورده شده است     مشخصات فایل عنوان: دانلود سورس حاصلضرب دو […]

دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در رشته با اسمبلی

دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در رشته با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که ۵کلمه حداکثر ۳۰کاراکتری را از ورودی بگیرد و مشخص کند در چندتا از آن کلمات حروف بزرگ انگلیسی موجود است. تعداد کلماتی که حاوی حروف بزرگ هستند در خروجی چاپ شود. این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی در ادامه آورده شده است.  

مشخصات فایل عنوان: دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در […]

دانلود سورس جستجو در رشته با اسمبلی

دانلود سورس جستجو در رشته با اسمبلی برنامه ای که یک رشته از کاربر دریافت کرده و با استفاده از زیربرنامه طول آن را حساب میکند سپس یک کاراکتر از کاربر دریافت کرده و در داخل رشته به دنبال آن کاراکتر گشته و اگر کاراکتر در رشته وجود داشته باشد جای آن را با کاراکتر ستاره (*) عوض می کند. دانلود سورس جستجو در رشته با اسمبلی این برنامه شامل بیش از ۱۶۰خط سورس کد […]

دانلود سورس جداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی

دانلود سورس جداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی برنامه ای که یک رشته از ورودی دریافت کرده و سپس حروف کوچک از رشته ی دریافتی و حروف بزرگ از رشته دریافتی را، از یکدیگر جدا می کند و به همراه تعداد هر یک در خروجی نمایش می دهد. عنوان:دانلود سورسجداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی نوع فایل: سورس اسمبلی، نوشته شده در محیط Emu8086  حجم فایل:  ۲K  بایت شما می توانید […]

دانلود سورس تعداد تکرار یک کاراکتر در رشته با اسمبلی

دانلود سورس شمارش تعداد تکرار یک کاراکتر در رشته با اسمبلی برنامه ای که در ابتدا یک رشته از ورودی دریافت کرده، سپس یک کاراکتر از ورودی دریافت می کند و تعداد کاراکتر دریافتی در رشته را شمارش می کند و در خروجی نمایش می دهد. برنامه ای که در ابتدا یک رشته از ورودی دریافت کرده، سپس یک کاراکتر از ورودی دریافت می کند و تعداد کاراکتر دریافتی در رشته را شمارش می کند […]

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.