جستجوی آرشیو "سورس اسمبلی"

دانلود سورس حاصلضرب دو عدد با اسمبلی

دانلود سورس حاصلضرب دو عدد با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و آنها را در هم ضرب نموده و حاصل را در خروجی چاپ نماید. نکته: اعداد وارد شده کوچکتر از ۲۵۶خواهند بود تا در یک ثبات ۸بیتی جا شوند  این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی در ادامه آورده شده است     مشخصات فایل عنوان: دانلود سورس حاصلضرب دو […]

دانلود سورس تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد با اسمبلی

دانلود سورس تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که ۵عدد را از ورودی بگیرد و بزرگترین و کوچکترین عدد از بین آنها را با پیامی مناسب در خروجی چاپ نماید.  این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی در ادامه آورده شده است

مشخصات فایل عنوان: دانلود سورس تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد با اسمبلی نوع فایل: اسمبلی، نوشته شده در emu8086 حجم […]

دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در رشته با اسمبلی

دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در رشته با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که ۵کلمه حداکثر ۳۰کاراکتری را از ورودی بگیرد و مشخص کند در چندتا از آن کلمات حروف بزرگ انگلیسی موجود است. تعداد کلماتی که حاوی حروف بزرگ هستند در خروجی چاپ شود. این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی در ادامه آورده شده است.  

مشخصات فایل عنوان: دانلود سورس جستجوی حروف بزرگ در […]

دانلود سورس جستجوی کاراکتر در رشته با اسمبلی

دانلود سورس جستجوی کاراکتر در رشته با اسمبلی برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که کلمه ای حداکثر ۳۰کاراکتری را از ورودی بگیرد و مشخص کند که آیا در این کلمه یکی از کاراکترهای a یا e یا i یا o وجود دارد یا خیر. در صورتی که وجود داشته باشد کلمه yes و در غیر اینصورت کلمه No در خروجی چاپ شود. این برنامه در محیط emu8086 انجام شده است. بخشی از سورس اسمبلی […]

دانلود سورس اسمبلی

سورس اسمبلی

دانلود سورس اسمبلی توضیحات پروژه: در این برنامه در ابتدا یک پیام خوش آمد گویی به کاربر نشان داده می شود. سپس با چاپ پبام مناسب از کاربر می خواهد که یک رشته و یا یک جمله را وارد نماید. سپس، با اعلام پیام مناسب از کاربر می خواهد که یک کاراکتر وارد نماید. در ادامه برنامه تعداد تکرار کاراکتر وارد شده را در رشته جستجو و شمارش می کند. آنگاه تعداد تکرار کاراکتر در […]

دانلود سورس محاسبه طول رشته با اسمبلی

دانلود سورس محاسبه طول رشته با اسمبلی برنامه ای که رشته ای از ورودی دریافت کرده و سپس طول رشته را محاسبه میکند و در خروجی نمایش می دهد. این برنامه شامل بیش از ۱۶۰خط سورس کد می باشد. عنوان:دانلود سورس محاسبه طول رشته با اسمبلی نوع فایل: سورس اسمبلی، نوشته شده در محیط Emu8086  حجم فایل:  ۲K  بایت شما می توانید سورس این پروژه را با پرداخت ۱۹۵۰۰ تومان از سایت دنیا فایل دانلود […]

دانلود سورس دریافت دو رشته و الحاق آنها با اسمبلی

دریافت دو رشته و الحاق آنها به یکدیگر و چاپ برنامه ای که دو رشته از ورودی دریافت کرده و سپس این دو رشته را بایکدیگر الحاق میکند و در خروجی نمایش می دهد. عنوان:دانلود سورس دریافت دو رشته و الحاق آنها و نمایش در خروجی با اسمبلی نوع فایل: سورس اسمبلی، نوشته شده در محیط Emu8086  حجم فایل:  ۲K  بایت شما می توانید سورس این پروژه را با پرداخت ۱۹۰۰۰ تومان از سایت دنیا […]

دانلود سورس جداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی

دانلود سورس جداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی برنامه ای که یک رشته از ورودی دریافت کرده و سپس حروف کوچک از رشته ی دریافتی و حروف بزرگ از رشته دریافتی را، از یکدیگر جدا می کند و به همراه تعداد هر یک در خروجی نمایش می دهد. عنوان:دانلود سورسجداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلی نوع فایل: سورس اسمبلی، نوشته شده در محیط Emu8086  حجم فایل:  ۲K  بایت شما می توانید […]

دانلود سورس تعداد تکرار یک کاراکتر در رشته با اسمبلی

دانلود سورس شمارش تعداد تکرار یک کاراکتر در رشته با اسمبلی برنامه ای که در ابتدا یک رشته از ورودی دریافت کرده، سپس یک کاراکتر از ورودی دریافت می کند و تعداد کاراکتر دریافتی در رشته را شمارش می کند و در خروجی نمایش می دهد. برنامه ای که در ابتدا یک رشته از ورودی دریافت کرده، سپس یک کاراکتر از ورودی دریافت می کند و تعداد کاراکتر دریافتی در رشته را شمارش می کند […]

دانلود سورس معکوس رشته در اسمبلی

 دانلود سورس کد معکوس رشته با زبان برنامه نویسی اسمبلی برنامه ای که از کاربر رشته ای را دریافت کرده و آن را به صورت معکوس در خروجی نمایش می دهد. این سورس در محیط emu8086 نوشته شده است. و بخشی از سورس کد به همراه خروجی در تصویر ذیل قابل مشاهده است.    عنوان:دانلود سورس معکوس رشته با زبان برنامه نویسی اسمبلی نوع فایل: سورس اسمبلی، نوشته شده در محیط Emu8086  حجم فایل:  ۲K  […]

برگه‌ها:12»

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.